apr-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From IsimTescil.NET <des...@isimtescil.net>
Subject [#IUJ-696-10487]: RE: apr, pools and NetWare
Date Thu, 28 Jul 2011 19:33:38 GMT
Bert Huijben,

Destek talebi oluşturduğunuz için teşekkür ederiz. Bu mesaj, talebinizin oluşturulduğunu
size iletmek için sistem tarafından otomatik olarak gönderilmektedir. Destek talebiniz
en kısa süre içerisinde ekibimiz tarafından yanıtlanacaktır. Talebinize ait detaylar
aşağıda bulunmaktadır.

	Ticket ID: IUJ-696-10487
	Başlık: RE: apr, pools and NetWare
	Departman: Genel
	Talep türü : Talep
	Durum: Açık
	Öncelik: Normal

Destek talebinizin durumunu takip edebileceğiniz link :http://www.onlinedestek.com/index.php?/default_import/Tickets/Ticket/View/IUJ-696-10487

Saygılarımızla,

ISIMTESCIL

------------------------------------------------------
Destek Merkezi: http://www.onlinedestek.com/index.php?/default_import
Mime
View raw message