apr-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From IsimTescil.NET <des...@isimtescil.net>
Subject [#DJP-470-20281]: Re: APR threadpool and memory pool weirdness
Date Wed, 27 Jul 2011 15:34:09 GMT
Henry Jen,

Destek talebi oluşturduğunuz için teşekkür ederiz. Bu mesaj, talebinizin oluşturulduğunu
size iletmek için sistem tarafından otomatik olarak gönderilmektedir. Destek talebiniz
en kısa süre içerisinde ekibimiz tarafından yanıtlanacaktır. Talebinize ait detaylar
aşağıda bulunmaktadır.

	Ticket ID: DJP-470-20281
	Başlık: Re: APR threadpool and memory pool weirdness
	Departman: Genel
	Talep türü : Talep
	Durum: Açık
	Öncelik: Normal

Destek talebinizin durumunu takip edebileceğiniz link :http://www.onlinedestek.com/index.php?/default_import/Tickets/Ticket/View/DJP-470-20281

Saygılarımızla,

ISIMTESCIL

------------------------------------------------------
Destek Merkezi: http://www.onlinedestek.com/index.php?/default_import
Mime
View raw message