ant-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Ahmet ARSLAN <aarsl...@anadolu.edu.tr>
Subject NullPointerException ant.util.ChainedMapper.java:36
Date Sat, 03 Mar 2018 14:29:00 GMT
Hi all,

I have installed Ant 1.10.2 along with Java 9.0.4.
When I clone and https://github.com/apache/lucene-solr run ‘ant’, I get the following
track trace.

I figured that, null pointer exception looks coming from tools.ant.util.ChainedMapper.
Does Ant 1.10.2 work with java9?

Thanks,
Ahmet

/Users/iorixxx/Desktop/lucene-solr/build.xml:21: The following error occurred while executing
this line:
/Users/iorixxx/Desktop/lucene-solr/lucene/common-build.xml:623: java.lang.NullPointerException
at java.base/java.util.Arrays.stream(Arrays.java:5610)
at java.base/java.util.stream.Stream.of(Stream.java:1187)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$7$1.accept(ReferencePipeline.java:269)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(ReferencePipeline.java:195)
at java.base/java.util.Spliterators$ArraySpliterator.forEachRemaining(Spliterators.java:948)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:484)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:550)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluateToArrayNode(AbstractPipeline.java:260)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.toArray(ReferencePipeline.java:450)
at org.apache.tools.ant.util.ChainedMapper.lambda$mapFileName$1(ChainedMapper.java:36)
at java.base/java.util.stream.ReduceOps$1ReducingSink.accept(ReduceOps.java:80)
at java.base/java.util.ArrayList$ArrayListSpliterator.forEachRemaining(ArrayList.java:1494)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:484)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474)
at java.base/java.util.stream.ReduceOps$ReduceOp.evaluateSequential(ReduceOps.java:913)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.reduce(ReferencePipeline.java:496)
at org.apache.tools.ant.util.ChainedMapper.mapFileName(ChainedMapper.java:35)
at org.apache.tools.ant.util.CompositeMapper.lambda$mapFileName$0(CompositeMapper.java:32)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(ReferencePipeline.java:195)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$2$1.accept(ReferencePipeline.java:177)
at java.base/java.util.ArrayList$ArrayListSpliterator.forEachRemaining(ArrayList.java:1494)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:484)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:550)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluateToArrayNode(AbstractPipeline.java:260)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.toArray(ReferencePipeline.java:450)
at org.apache.tools.ant.util.CompositeMapper.mapFileName(CompositeMapper.java:33)
at org.apache.tools.ant.taskdefs.PathConvert.execute(PathConvert.java:363)
at org.apache.tools.ant.UnknownElement.execute(UnknownElement.java:292)
at jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
at org.apache.tools.ant.dispatch.DispatchUtils.execute(DispatchUtils.java:106)
at org.apache.tools.ant.Task.perform(Task.java:346)
at org.apache.tools.ant.Target.execute(Target.java:448)
at org.apache.tools.ant.helper.ProjectHelper2.parse(ProjectHelper2.java:172)
at org.apache.tools.ant.taskdefs.ImportTask.importResource(ImportTask.java:221)
at org.apache.tools.ant.taskdefs.ImportTask.execute(ImportTask.java:165)
at org.apache.tools.ant.UnknownElement.execute(UnknownElement.java:292)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
at org.apache.tools.ant.dispatch.DispatchUtils.execute(DispatchUtils.java:106)
at org.apache.tools.ant.Task.perform(Task.java:346)
at org.apache.tools.ant.Target.execute(Target.java:448)
at org.apache.tools.ant.helper.ProjectHelper2.parse(ProjectHelper2.java:183)
at org.apache.tools.ant.ProjectHelper.configureProject(ProjectHelper.java:93)
at org.apache.tools.ant.Main.runBuild(Main.java:824)
at org.apache.tools.ant.Main.startAnt(Main.java:228)
at org.apache.tools.ant.launch.Launcher.run(Launcher.java:283)
at org.apache.tools.ant.launch.Launcher.main(Launcher.java:101)________________________________

Bu elektronik posta ve onunla iletilen bütün dosyalar sadece yukarıda isimleri belirtilen
kişiler arasında özel haberleşme amacını taşımakta olup gönderici tarafından alınması
amaçlanan yetkili gerçek ya da tüzel kişinin kullanımına aittir. Eğer bu elektronik
posta size yanlışlıkla ulaşmışsa, elektronik postanın içeriğini açıklamanız, kopyalamanız,
yönlendirmeniz ve kullanmanız kesinlikle yasaktır. Bu durumda, lütfen mesajı geri gönderiniz
ve sisteminizden siliniz. Anadolu Üniversitesi bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu
veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin
ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından
sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve Anadolu
Üniversitesinin görüşlerini yansıtmayabilir.

This electronic mail and any files transmitted with it are intended for the private use of
the people named above. If you are not the intended recipient and received this message in
error, forwarding, copying or use of any of the information is strictly prohibited. Any dissemination
or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and
may be illegal. In this case, please immediately notify the sender and delete it from your
system. Anadolu University does not guarantee the accuracy or completeness of any information
included in this message. Therefore, by any means Anadolu University is not responsible for
the content of the message, and the transmission, reception, storage, and use of the information.
The opinions expressed in this message only belong to the sender of it and may not reflect
the opinions of Anadolu University.
Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message