ant-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Martin Gainty <mgai...@hotmail.com>
Subject RE: ant -v
Date Tue, 19 Apr 2011 15:39:10 GMT

to suppress target display

ant -quiet

we could provide better solution if you could explain the specifics of what you would like
to display

kiitos
Martin 
______________________________________________ 
Jogi és Bizalmassági kinyilatkoztatás
 Ez az
üzenet bizalmas.  Ha nem ön az akinek szánva volt, akkor kérjük, hogy
jelentse azt nekünk vissza. Semmiféle továbbítása vagy másolatának
készítése nem megengedett.  Ez az üzenet csak ismeret cserét szolgál és
semmiféle jogi alkalmazhatósága sincs.  Mivel az electronikus üzenetek
könnyen megváltoztathatóak, ezért minket semmi felelöség nem terhelhet
ezen üzenet tartalma miatt.

> From: ext-simon.steiner@nokia.com
> To: user@ant.apache.org
> Subject: ant -v
> Date: Tue, 19 Apr 2011 15:29:02 +0000
> 
> Hi,
> 
> If I run ant -v it prints every target defined which is massive, can I hide that in verbose
mode?
> 
> Complete build sequence is [...]
> 
> Thanks
> 
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: user-unsubscribe@ant.apache.org
> For additional commands, e-mail: user-help@ant.apache.org
> 
 		 	   		  
Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message