ant-notifications mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From k...@apache.org
Subject svn commit: r636639 - /ant/core/branches/ANT_17_BRANCH/docs/manual/credits.html
Date Thu, 13 Mar 2008 06:10:01 GMT
Author: kevj
Date: Wed Mar 12 23:10:00 2008
New Revision: 636639

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=636639&view=rev
Log:
-fix one of the credits mistakes

Modified:
  ant/core/branches/ANT_17_BRANCH/docs/manual/credits.html

Modified: ant/core/branches/ANT_17_BRANCH/docs/manual/credits.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/ant/core/branches/ANT_17_BRANCH/docs/manual/credits.html?rev=636639&r1=636638&r2=636639&view=diff
==============================================================================
--- ant/core/branches/ANT_17_BRANCH/docs/manual/credits.html (original)
+++ ant/core/branches/ANT_17_BRANCH/docs/manual/credits.html Wed Mar 12 23:10:00 2008
@@ -43,9 +43,9 @@
  <li>Bill Kelly (<a href="mailto:bill.kelly@softwired-inc.com">bill.kelly@softwired-inc.com</a>)</li>
  <li>Martijn Kruithof</li>
  <li>Arnout J. Kuiper (<a href="mailto:ajkuiper@wxs.nl">ajkuiper@wxs.nl</a>)</li>
- <li>Antoine L�vy-Lambert</li>
+ <li>Antoine Levy-Lambert</li>
  <li>Conor MacNeill</li>
- <li>Jan Mat�rne</li>
+ <li>Jan Matèrne</li>
  <li>Stefano Mazzocchi (<a href="mailto:stefano@apache.org">stefano@apache.org</a>)</li>
  <li>Erik Meade (<a href="mailto:emeade@geekfarm.org">emeade@geekfarm.org</a>)</li>
  <li>Sam Ruby (<a href="mailto:rubys@us.ibm.com">rubys@us.ibm.com</a>)</li>Mime
View raw message