airavata-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From machris...@apache.org
Subject [52/54] [abbrv] airavata-django-portal git commit: Fixing up path differences
Date Thu, 21 Sep 2017 17:00:22 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata-django-portal/blob/d566ab8c/django_airavata/apps/admin/static/django_airavata_admin/static/css/main.css.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/django_airavata/apps/admin/static/django_airavata_admin/static/css/main.css.map
b/django_airavata/apps/admin/static/django_airavata_admin/static/css/main.css.map
new file mode 100644
index 0000000..3f5b826
--- /dev/null
+++ b/django_airavata/apps/admin/static/django_airavata_admin/static/css/main.css.map
@@ -0,0 +1,7 @@
+{
+"version": 3,
+"mappings": "AAAA;IACK;EACH,MAAM,EAAE,IAAI;;AAGd,IAAK;EACH,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,gBAAgB,EAAE,OAAO;;AAG3B,SAAU;EACR,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,aAAa,EAAE,cAAc;EAC7B,gBAAgB,EAAE,OAAO;EAEzB,eAAQ;IACN,YAAY,EAAE,IAAI;IAClB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,gBAAgB,EAAE,OAAO;IAEzB,mBAAI;MACF,OAAO,EAAE,KAAK;EAIlB,gBAAS;IACP,SAAS,EAAE,OAAO;IAClB,WAAW,EAAE,CAAC;IAEd,kBAAE;MACA,KAAK,EAAE,IAAI;EAIf,mBAAY;IACV,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,YAAY,EAAE,IAAI;;AAItB,MAAO;EACL,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,OAAO,EAAE,MAAM;EACf,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,OAAO,EAAE,IAAI;EAEb,YAAQ;IACN,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,SAAS,EAAE,MAAM;IACjB,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,SAAS,EAAE,CAAC;IAEZ,sCACQ;MACN,KAAK,EAAE,OAAO;IAGhB,mBAAS;MACP,KAAK,EAAE,IAAI;IAGb,sBAAY;MACV,KAAK,EAAE,OAAO;;AAKpB,oCAAqC;EACnC,MAAO;IACL,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,cAAc,EAAE,MAAM;IAEtB,YAAQ;MACN,SAAS,EAAE,CAAC;MACZ,aAAa,EAAE,IAAI;AAKzB,MAAO;EACL,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,cAAc,EAA
 E,MAAM;;AAGxB,oCAAqC;EACnC,MAAO;IACL,cAAc,EAAE,GAAG;AAKvB,aAAc;EACZ,SAAS,EAAE,CAAC;EACZ,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGf,QAAS;EACP,UAAU,EAAE,KAAK;EACjB,gBAAgB,EAAE,OAAO;;AAG3B,eAAgB;EACd,OAAO,EAAE,MAAM;EACf,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,aAAa,EAAE,cAAc;EAE7B,sBAAS;IACP,SAAS,EAAE,OAAO;IAClB,cAAc,EAAE,SAAS;IACzB,cAAc,EAAE,MAAM;IACtB,MAAM,EAAE,CAAC;EAGX,uBAAU;IACR,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,SAAS,EAAE,OAAO;;AAItB,oCAAqC;EACnC,QAAS;IACP,SAAS,EAAE,KAAK;IAChB,WAAW,EAAE,cAAc;AAI/B,KAAM;EACJ,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,UAAU,EAAE,YAAY;EACxB,aAAa,EAAE,IAAI;;AAGrB;;;GAGG;AACH,iBAAkB;EAChB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,SAAS,EAAE,OAAO;;AAGpB,iBAAkB;EAChB,gBAAgB,EAAE,IAAI;EAEtB,6BAAY;IACV,KAAK,EAAE,OAAO;EAGhB,wBAAO;IACL,gBAAgB,EAAE,IAAI;IACtB,KAAK,EAAE,OAAO;;AAIlB,gBAAiB;EACf,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,gBAAgB,EAAE,OAAO;;AAG3B,kCAAmC;EACjC,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,MAAM,EAAE,WAAW;;AAIrB;;GAEG;AAEH,KAAM;EACJ,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;EAEV,gBAAa;IACX,OAAO,EAAE,
 MAAM;IACf,aAAa,EAAE,cAAc;EAG/B,YAAS;IACP,SAAS,EAAE,OAAO;IAClB,cAAc,EAAE,SAAS;EAG3B,YAAS;IACP,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,MAAM,EAAE,CAAC;IAET,cAAE;MACA,KAAK,EAAE,OAAO;EAIlB,gBAAa;IACX,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,SAAS,EAAE,OAAO",
+"sources": ["main.scss"],
+"names": [],
+"file": "main.css"
+}
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata-django-portal/blob/d566ab8c/django_airavata/apps/admin/static/django_airavata_admin/static/images/delete.png
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/django_airavata/apps/admin/static/django_airavata_admin/static/images/delete.png
b/django_airavata/apps/admin/static/django_airavata_admin/static/images/delete.png
new file mode 100644
index 0000000..1419360
Binary files /dev/null and b/django_airavata/apps/admin/static/django_airavata_admin/static/images/delete.png
differ


Mime
View raw message